Vi har flyttat! Vår nya adress är: Kungstensgatan 38, 113 59 Stockholm

Dagarna runt flytten kan vi ha begränsad möjlighet att svara.


Det gäller att lyssna noga - resten är kunskap och teknik!

Alla hus har en historia att berätta. Det gäller bara att lyssna tillräckligt noga.
För många år sedan skrev Somerseth Maugham att: Människorna inte bara är sig själva. De är också trakten där de är födda, lägenheterna i staden, eller gården på landet där de lärde sig att gå, lekarna de lekte som små, sagorna de lyssnade till, maten de åt, skolorna de gick i...

Vi som har förvaltat fastigheter i många år skulle vilja tillägga att: Hus inte bara är sig själva. De är också platsen där de ligger, människorna som bott i dem, barnen som lekt i trappuppgångarna, den kärlek som människor har upplevt där, den omsorg husen fått...
För vad vore hus utan människor?
Hus har den egenskapen att de överlever oss. Om och om igen. Deras historia står på trappuppgångar, på trösklar, i dörrhandtag, på parkettgolv.

Det gäller bara att kunna "läsa" ett hus historia. Vi på Rådstornet tycker oss kunna det.

Vi har länge förvaltat gamla välbelägna sekelskifteshus i innerstaden, flera av dem K-märkta. Vi tror oss veta vad som krävs för att klara uppgiften. För på sätt och vis liknar hus människor eftersom de, precis som vi, är ömtåliga. Fel val av material eller färg kan få ödesdigra konsekvenser för ett hus när det behöver renoveras. På Rådstornet utgår vi därför alltid från hur huset en gång såg ut då de första hyresgästerna flyttade in. Vi arbetar därför endast med välrenommerade underleverantörer som vi känner sedan länge. Vi vet att de inte bara kan sitt arbete, utan även våra hus historia. All denna omsorg har egentligen bara ett syfte: Att du i slutändan skall få ett hus som stiger i värde och ger god avkastning.
Vi lyssnar gärna till dina hus behov.

Kungstensgatan 38, 113 59 Stockholm, Tel 08-545 660 90, Fax 08-661 05 10