Om oss

AB Rådstornet är dotterbolag till AB Sturetornet som ägs av Lars Golve och Stefan Holmbom. Båda herrarna har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.
Lars har en jur.kand.examen från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat som förhandlare på SABO och det dåvarande SEB företaget Arsenalen, först som bolagsjurist och därefter som förvaltningsdirektör.
Stefan är civilekonom och byggnadsingenjör och har varit både ekonomichef på Arsenalen och ekonomi- och finanschef på Vestos, tidigare dotterbolag till Custos. Stefan sitter även med i styrelsen för Fastighetsägarna Stockholms Norrmalmsavdelning samt är ledamot i Fastighetsägarna Stockholms fullmäktige.

AB Rådstornet bildades 1991. Den ursprungliga och grundläggande affärsidén var, och är, att tillhandahålla tjänster av hög klass, för att säkerställa en god avkastning av kundernas fastigheter.

Sköldungagatan 4, 114 27 Stockholm, Tel 08-545 660 90, Fax 08-661 05 10