Våra tjänster

Fastighetsförvaltning & Fastighetstjänster


Bostadsrättsombildning


Stiftelseadministration & RedovisningstjänsterRådstornet erbjuder genom en slagkraftig organisation kreativa lösningar för en god och ansvarsfull förvaltning av er fastighet.

Våra tjänster omfattar alla aspekter av ett långsiktigt fastighetsinnehav. Vår huvudinriktning är ekonomiadministration såväl som teknisk administrativ förvaltning i både stor och liten skala.

Därutöver erbjuder vi biträde med hyresförhandlingar och hyresjuridiska frågor samt alla övriga frågor som handläggs inom en modern och framsynt förvaltning, som inte består bara av fastigheter, utan även av t.ex. administration av stiftelser.

Under senare år har vi även välkomnat andra kategorier av kunder där vi utför allmänna redovisningstjänster såväl som löneadministration.

Vi är flexibla, anpassningsbara och skräddarsyr sålunda avtalet så att båda parters ambitioner kommer till sin rätt.

Trots vår relativt lilla organisation har vi djupa kunskaper inom flera specialområden, och har sedan åtskilliga år ett brett nätverk inom t.ex. teknik och juridik.

Våra kunder, som består av börsbolag, stiftelser, privatpersoner samt bostadsrättsföreningar, uppskattar oss för våra goda ambitioner, bra tillgänglighet samt en god administrativ ordning.

AB Rådstornet följer de riktlinjer och etiska regler som Fastighetsägarna, vår intresse- och branschorganisation utarbetar, vilket innebär en seriös och kvalitetsmedveten förvaltning, där vi betraktar tvister endast som en sista utväg.

Sköldungagatan 4, 114 27 Stockholm, Tel 08-545 660 90, Fax 08-661 05 10